استاديوم هايي فراتر از انديشه ايراني!

اگر در تاريخ ورزش، به ويژه فوتبال به عقب بازگرديم و سير تاريخ را معكوس طي كنيم، خواهيم ديد كه پنجاه سال پيش استاديوم هاي ورزشي ساده تر از امروز بوده و هدفي ساده و تك بعدي را پوشش مي‌دادند كه عبارت بود از مكاني براي ورزش حرفه اي در حضور تماشاچيان. اين در حالي است كه آرام آرام شكل سنّتي ورزشگاه هاي سراسر دنيا به مرور زمان دستخوش تغييرات بسياري شد و رفته رفته از آن سادگي فاصله گرفت و رو به پيچيدگي نهاد؛ درست به همان صورت كه اين پيچيدگي را در زندگي روزمره خود به سرعت نور مشاهده مي كنيم.

اگر در گذشته، يك فضاي خاص، هدف خاصي را تامين مي كرد، امروز شاهديم كه اين هدف تا چه اندازه در سايه شاخ و برگ هاي دنياي حاشيه اي قرار گرفته است. به ويژه امروز كه شاهد رشد روز افزون تكنولوژي و اينترنت هستيم، اين موضوع بيش از پيش به نظر ما مهم جلوه مي كند. طوري كه اين حواشي گاهي به فضا جذابيتي فراتر از حد انتظار مي بخشند. اين مساله بهانه اي شده تا در اينجا نگاهي بياندازيم به تكنولوژي هاي جذاب و نوآوري هاي به كار رفته در پنج استاديوم ورزشي بزرگ دنيا. به خصوص كه نوآوري در استاديوم هاي ورزشي روز به روز به شكلي تازه تر جلوه مي كند.

 

اي تي اند تي پارك در سانفرانسيسكو / ورزش بيسبال

اين ورزشگاه به اين دليل در تمام دنيا مشهور است كه از لحاظ فناوري اينترنتي و ارتباطات، پيشرفته ترين ورزشگاه به حساب مي آيد. اين ورزشگاه امكانات اتصال واي فاي به همراه ۱۳۰۲ هات اسپات را دارد. نكته جالب درباره اين ورزشگاه اين است كه ۱۸۵ ابزار اتصال دارد كه ظرفيت ارتباط به شبكه اينترنت را تقويت مي كنند! تماشاچيان در بهترين حالت اتصال مي توانند از سرعت ۱۱ مگابيت بر ثانيه براي دانلود بهره بيرند! نوآوري در استاديوم هاي ورزشي از نظر ارتباطات اينترنتي و مخابراتي از آن دست مسائلي است كه طراحان ورزشي در يك دهه گذشته آن را به طور جدي در كار خود مورد توجه قرار داده اند. همين طور چمن به كار رفته در اين ورزشگاه چمن مصنوعي است.

 

استاديوم ملي باكو / ورزش فوتبال

براي مديريت ساخت اين ورزشگاه از نرم افزار طراحي فوق پيشرفته اي استفاده شده است. طوري كه با وجود استفاده از اين نرم افزار فوق پيشرفته، كار ساخت اين ورزشگاه تنها ۲۴ ماه به طول انجاميد. در ضمن اين ورزشگاه داراي ۶۸۰۰۰ صندلي براي تماشاگران است.

استاديو بنكامر مكزيك / ورزش فوتبال

فضاي اصلي زمين ورزش در وسط اين استاديوم قرار دارد ولي ساختار پيچيده كل استاديوم باعث شده تا اين ورزشگاه ممتاز باشد. و اما ساختار پيچيده آن شامل فيلترهاي آب باران است كه به طور مستقيم به سفره هاي آب زير زميني محلي متصل شده است! اين استاديوم به گونه اي طراحي شده كه اجازه مي دهد تا باد به راحتي در فضاي مياني جريان داشته باشد و استاديوم را خنك نگاه دارد.

استاديوم امچيناسوامي در هندوستان / ورزش كريكت

سقف اين استاديوم سنّتي كريكت با نصب پنل هاي خورشيدي تغيير شكل يافته است. پنل هاي جاذب نور سالانه به طور تقريبي ۶۰۰ تن بخارات دي اكسيد كربن را ذخيره مي كنند.

 

براي مطالعه ادامه متن به نوآوري در استاديوم هاي ورزشيمراجعه كنيد.