پروژه چمن مصنوعي پياده روي دماوند

پروژه چمن مصنوعي پياده روي دماوند

در توضيح اين عكس به اين نكته اشاره مي كنيم كه بارگذاري اين عكس بر روي وب سايت تنها به دليل نشان دادن يك تغيير كوچك اما مؤثر است. همان طور كه مشاهده مي كنيد چمن مصنوعي در يك فضاي كوچك توانسته شادابي زيادي را به همراه داشته باشد همخواني و تناسب و بين چمن مصنوعي و فضاي سبز طبيعي در اين تصوير از نكات قابل توجه مي باشد.

چمن مصنوعي پروژه پارك محلي بناب

 

توضيحات:

همان‌طور كه در تصوير مشاهده مي‌فرماييد كارفرماي پروژه پارك محلي بناب، چمن مصنوعي ۲۵ ميل صدف را انتخاب ‏نموده است.

‏نكتۀ حائز اهميت در مورد اين انتخاب، رنگ بسيار زيبا و يك دست چمن مصنوعي مدل صدف ميباشد كه به جرأت پس از اجرا يكي از ‏زيباترين چمن هاي موجود در كشور خواهد بود. الياف استفاده شده در مدل صدف ساخت كشور هلند بوده و كيفيت و ‏نرمي بسيار بالاي را براي پروژه چمن مصنوعي پارك محلي بناب به ارمغان آورده است.‏

 

چمن مصنوعي كارخانه پشم شيشه

 

توضيحات:

كارفرماي خوش ذوق كارخانه پشم شيشه، براي بالا بردن زيبايي فضاي كارخانه از چمن مصنوعي استفاده نمود.

‏ همان طور كه در تصوير ملاحظه مي كنيد چمن مصنوعي توانسته زيبايي قابل توجهي به اين مجموعه هديه دهد. ‏

پروژه چمن مصنوعي كارخانه پشم شيشه بر روي بستر خاك (چمن مصنوعي بر روي بستر خاك) اجرا شده و قابليت انتقال چمن به فضاهاي ديگر هم دارد.‏