پروژه چمن مصنوعي حياط دماوند

توضيحات:

به تصوير نگاه كنيد، ۳ عنصر چمن، چوب و آب (استخر) در يك قاب ديده ميشوند كه اين ۳ عنصر به تنهايي مي توانند هر فضايي را متحول كنند. در اصول رنگ شناسي سبز مكمل رنگ قهوه اي مي باشد، بر همين اساس است كه همواره تركيب چوب و چمن جذابيت هاي فراواني را دارد. در طبيعت نيز تركيب چوب درختان و برگ هاي آن ها منظره اي هميشه زيبا را خلق مي كند. نكته ي ديگر كه مي توان به آن اشاره نمود فضاي سبز طبيعي است كه در پروژه چمن مصنوعي حياط دماوند از آن استفاده شده و تركيب زيبايي را با ساير عناصر به وجود آورده است.

 

همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد استفاده از چمن مصنوعي در فضاي مهد كودك باغ گلها حس شادابي و ‏سر زندگي را به بچه ها و حتي مربيان القا مي نمايد و باعث شادابي و سر زندگي در محيط مي شود.

‏رنگ سبز چمن مصنوعي مدل فيروزه با تلفيق با رنگهاي شاد نارنجي و زرد،كيفيت بصري فضا را افزايش داده است.‏

چمن مصنوعي استفاده شده در پروژه چمن مصنوعي مهد كودك باغ گلها مدل فيروزه مي باشد.

مدل فيروزه با توجه به ارتفاع ‏پايين و تراكم بالا گزينه اي مناسب براي مهد كودك محسوب مي شود.

‏فراموش نكنيم كه مدل فيروزه ارزان ترين محصول بازار كشور مي باشد كه مورد توجه بسياري از مديران مهد كودك در ‏سراسر كشور است.

 

چمن مصنوعي مهد كودك شكوفه

 

توضيحات:

در پروژه چمن مصنوعي مهد كودك شكوفه همان طور كه در تصوير مي بينيد با استفاده از چمن مصنوعي رنگ و بوي تازه ‏اي به فضاي مهد كودك اضافه شده است؛ چمن مورد استفاده داراي ارتفاع الياف ۱۱ ميلي متر و تراكم بسيار بالا ‏مي باشد كه همين موضوع يك ويژگي بسيار مثبت براي چمن مصنوعي مورد استفاده در فضاي مهد كودك تلقي ‏مي شود.يكي ديگر از مزيت هاي اين نمونه كار، قيمت بسيار مناسب آن است كه موجب مي شود بسياري از مديران مهد ‏كودك توانايي اجراي اين چمن مصنوعي را در فضاي مهد كودك خود داشته باشند.‏

اما نكته حائز اهميت، استفاده از نمونه ژئوتكستايل براي نرم تر شدن و ضربه پذيري مدل مذكور است كه؛

در پروژه ‏چمن مصنوعي مهد كودك … مورد استفاده قرار گرفته است.