آيا مواد پركننده، از گردونه توليد چمن مصنوعي كنار گذاشته مي شوند؟

اينكه چرا يك مصرف كننده، به سمت استفاده از چمن مصنوعي يا چمن طبيعي، سوق پيدا مي‌كند، به ده‌ها ملاحظه اقتصادي، محيطي و ديگر شرايطي مربوط مي‌شود كه در زمان بهره برداري از چمن مصنوعي، وجود خواهد داشت. اما در اين ميان دلايل و ويژگي‌هاي استفاده از چمن مصنوعي، مقوله‌هايي به نام مصرف كمتر آب و نگهداري با هزينه كمتر بيش از بسياري ديگر از عوامل، خود نمايي مي‌كند. حال، شرايطي را تصور كنيد كه چمن مصنوعي، اين دو ويژگي مهم را نداشته باشد يا با روشي توليد شده باشد كه اين ويژگي‌هاي آن تضعيف شده باشد؛ آيا در چنين شرايطي نيز، مي‌توان گفت كه چمن مصنوعي، مزيت نسبي خود در قياس با چمن طبيعي را حفظ كرده است؟!

در اينجا مي‌خواهيم به بررسي دو نوع چمن مصنوعي، بپردازيم. چمن مصنوعي داراي مواد پركننده و چمن مصنوعي فاقد مواد پركننده. و به اين پرسش نيز جواب مي‌دهيم كه اگر به دليل مصرف كمتر آب و نگهداري آسان‌تر به سراغ چمن مصنوعي برويم كداميك از انواع چمن مصنوعي، بازدهي بيشتري دارد. دلايل و موارد استفاده از مادّه پركننده در چمن مصنوعي، عمدتا مربوط مي‌شود به اينكه چمن مصنوعي را براي چه منظوري و در كدام كاربري‌ها مورد استفاده قرار مي‌دهيم.

 

مزاياي استفاده از مادّه پركننده در چمن مصنوعي

استفاده از مواد پركننده، در صنعت توليد چمن مصنوعي، داراي پيشينه خاصي است اما چه شده كه اكنون استفاده از آن با اما و اگرهايي روبه رو شده است؟

براي رسيدن به پاسخ اين سوال، ابتدا به دلايل و عمده‌ترين موارد استفاده از مادّه پركننده در چمن مصنوعي مي‌پردازيم.

افزايش طول عمر

دليل نخست، طول عمر است، بله! نكته مهم در استفاده از مواد پركننده در چمن مصنوعي، اين است كه باعث افزايش طول عمر چمن خواهد شد. چمن مصنوعي، در صورتي كه از مواد پركننده برخوردار باشد، از استقامت و دوام بيشتري برخوردار مي‌شود.

 

امكان توليد چمن مصنوعي سبك‌تر

مسئله دوم، كم كردن وزن چمن مصنوعي است. استفاده از مواد پركننده، امكان آن را فراهم مي‌كند كه توليدكنندگان، چمن‌هاي سبك‌تري توليد كنند.

 

كاهش چين خوردگي

سومين موضوع، تاثير مواد پركننده در كاهش چين خوردگي چمن مصنوعي است. ماده پركننده، از چين خوردگي و خم شدن تيغه‌هاي چمن پيشگيري مي‌كند.

 

استواري تيغه‌هاي چمن

دليل چهارم، تاثير ماده پركننده در استواري و قائم ايستادن تيغه‌هاي چمن مصنوعي است. شن مخصوص چمن مصنوعي يا همان مادّه پركننده، نقش مهمي در قائم ايستادن تيغه‌هاي چمن مصنوعي دارد و در صورت وارد آمدن ضربه به تيغه‌ها، به حفظ حالت ارتجاعي آنها كمك كرده و باعث مي‌شود تا به حالت اول خود بازگردند.

 

انعطاف پذيري

حس نرمي چمن مصنوعي و احساس راه رفتن روي چمن واقعي، ويژگي بارزي است كه مادّه پركننده به چمن مصنوعي مي‌بخشد.

 

خاصيت جذب كنندگي

مادّه پركننده خاصيت جذب كنندگي رطوبت و آب را به همراه دارد و همين حالت باعث مي‌شود تا اعضاي خانواده، به ويژه كودكان و نيز حيوانات خانگي، هنگام راه رفتن روي چمن مصنوعي امنيت بيشتري داشته باشند.

 

معايب استفاده از مادّه پركننده در چمن مصنوعي

اما وجود ماده پركننده در چمن مصنوعي، معايبي هم دارد. در بررسي موارد استفاده از مادّه پركننده در چمن مصنوعي مي‌توان مواردي را پيدا كرد كه نشان دهنده نامناسب بودن نتايج استفاده از مواد پركننده در چمن مصنوعي است. عمده‌ترين آنها حول دو محور قابل ارزيابي هستند.

نخست، هزينه كمتر در توليد و دوم سرعت و سهولت بيشتر در نصب.

توليد و نصب چمن مصنوعي بدون استفاده از مواد پركننده، هزينه كمتري در پي خواهد داشت و در زمان اجرا نيز، نصب چمن مصنوعي بدون استفاده از مواد پركننده، سرعت بيشتري داشته و آسان‌تر صورت مي‌گيرد.

اما اين دو عامل، تمام ماجرا نيستند، اخيرا برخي كارشناسان عنوان كرده‌اند كه استفاده از مواد پركننده باعث مي‌شود كه چمن مصنوعي داغ‌تر شود چراكه چسب به كار رفته در اين مواد از مواد بازيافتي لاستيك‌ها و تايرهاي ماشين‌ها و كاميون‌ها به دست مي‌آيد. از سوي ديگر، همين ويژگي، باعث مي‌شود در صورت زمين خوردن روي چمن، مواد داخل چمن مصنوعي به لباس‌ها بچسبد.