پروژه چمن مصنوعي حياط زماني

پروژه چمن مصنوعي حياط زماني (الهيه) يكي ديگر از اجراهاي كار شده بر روي سيستم خاك مي باشد.

همانطور كه در تصوير مشاهده مي فرماييد،چمن مصنوعي در دل فضاي سبز طبيعي تركيب بسيار كاملي را پديد آورده است.

در موارد نصب چمن مصنوعي روي بستر خاك، امكان آبياري فضاي سبز وجود دارد. در اين صورت مي توان از ويژگي هاي چمن مصنوعي مثل رنگ هميشه سبز، هزينه نگهداري پايين و … بهره برد در حالي كه فضاي سبز طبيعي بدون هيچ مشكي آبياري و رسيدگي مي شوند.

چمن مصنوعي حياط – پروژه شركت رويال

توضيحات:

پروژه چمن مصنوعي حياط مربوط به شركت رويال گرس مي باشد كه با كسب اجازه از شركت محترم عكس هاي نمونه كار براي كاربران چمنزار بارگذاري شده است.

تلفيق سنگ، گياهان طبيعي و چمن مصنوعي از ويژگي هاي بارز اين پروژه محسوب مي شود.

 

چمن مصنوعي بين سنگ زعفرانيه

پروژه چمن مصنوعي بين سنگ زعفرانيه

توضيحات:

يكي از مرسوم ترين كاربري هاي چمن مصنوعي،كاربري بين سنگ يا به اصطلاح عاميانه تر چمن بين موزائيك مي ‏باشد.‏

دليل آن هم ايجاد تغييرات فراوان و بسيار مثبت است؛ تنها با استفاده بسيار اندك از چمن مصنوعي ميتوان اين تغييرات ‏شگرف را به وجود آورد. ‏در پروژه‌ي چمن مصنوعي بين سنگ زعفرانيه از چمن مدل صدف استفاده شده كه با توجه به الياف تك بافت و سبزي ‏بسيار زيباي خود طراوت خاصي به فضا محيط بخشيده است.‏نكته ديگري كه در پروژه بين سنگ زعفرانيه قابل توجه است؛ استفاده از گياهان طبيعي در باغچه هاي مجاور است كه در ‏هماهنگي كامل با چمن هاي بين سنگ قرار دارند.‏