سري جديد چمن مصنوعي گروه چمنزار در مراحل نهايي ترخيص گمرك

بر همين اساس سري جديد چمن مصنوعي گروه چمنزار كه براي بررسي و آزمايش وارد كشور مي شوند مراحل نهايي ترخيص گمركي خود را پشت سر مي گذارد. گفتي است اين محصولات درگروه ۲۵ و ۳۵ ميليمتر و به صورت دو بافت خواهند بود كه در صورت باز خورد مثبت به صورت مداوم وارد كشور خواهند شد.

اين چمن ها شباهت زيادي به ساير محصولات بازار مثل چمن مصنوعي آمارا و رويال ۲۵ دارند.

يكي ديگر از ويژگي‌هاي محصولات جديد تراكم بالاي آنهاست، كه اين محصولات را متفاوت از ديگر چمن‌هاي بازار كند.

تحويل سري جديد سفارشات چمن مصنوعي مدارس در شهر تهران

به گفته گروه اجراي چمنزار پس از ثبت سفارشات چمن مصنوعي مدارس مختلف در تهران و آماده شدن اين سفارشات مرحله اجراي اين پروژه‌هاي آغاز شده و در حال انجام است. عمده‌ي سفارشات مربوط به مدل‌هاي سپيدار، مگنوليا (پايل ۱۳) و مونوفيلامنت هستند دليل آن هم تاكيد گروه ‏كارشناسي چمنزار به استفاده‌ي مدارس از چمن مصنوعي تخصصي مدارس است.

اين مجموعه به هيچ عنوان ‏محصولات ديگري را به مدارس پيشنهاد نمي‌دهد!

افرادي كه قصد خريد چمن هاي غيراستاندارد براي مدارس دارند نمي‌توانند از طريق چمنزار خريد و اجرايي را انجام دهند!

‏مدارسي كه از محصولات ذكر شده استفاده مي‌نمايند؛ شامل گارانتي تخصصي چمنزار خواهند شد.

گفتني‌است اين ‏گارانتي مربوط به دوره‌ي طلايي محصولات، شامل؛ گارانتي تغيير رنگ و پوسيدگي الياف كليه‌ي محصولات ارائه ‏شده مي‌باشد.‏